Gamle venner tager lang
tid at lave

Gamle venner tager lang
tid at lave

Gamle venner slås ikke.
De løser tingene i mindelighed.

Det er tanken bag Resam Forum. En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, som 4-5 gange om året mødes til kaffe og dialog. Målet er, trods forskellighederne, at blive gamle venner. Udgangspunktet er, at der er langt mere, som samler os end skiller os, uanset hvilket teologisk og religiøst ståsted vi har.

Al Resams virke drejer rundt om Forummet. Det er de religiøse ledere, der sætter dagsorden og retning for Resams arbejde.

Forummet er ikke en demokratisk forsamling, som stemmer om en fælles holdning eller et konkret udspil. Det er vigtigt at understrege, at Forummet er en ligestillet forsamling, hvor ingen tromler andre. Alle synspunkter er velkomne i debatten.

Gamle venner slås ikke.
De løser tingene i mindelighed.

Det er tanken bag Resam Forum. En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, som 4-5 gange om året mødes til kaffe og dialog. Målet er, trods forskellighederne, at blive gamle venner. Udgangspunktet er, at der er langt mere, som samler os end skiller os, uanset hvilket teologisk og religiøst ståsted vi har.

Al Resams virke drejer rundt om Forummet. Det er de religiøse ledere, der sætter dagsorden og retning for Resams arbejde.

Forummet er ikke en demokratisk forsamling, som stemmer om en fælles holdning eller et konkret udspil. Det er vigtigt at understrege, at Forummet er en ligestillet forsamling, hvor ingen tromler andre. Alle synspunkter er velkomne i debatten.

Keld Dahlmann
Generalsekretær for Dansk Oase

Keld Dahlmann er født i 1972 og opvokset i Billund. Udannet teolog fra Aarhus Universitet. Studieophold i missiologi ved Fuller Theological Seminary. I 2002 blev han ordineret som præst og arbejdede godt 20 år i Aarhus Valgmenighed. Har ved siden af jobbet som præst varetaget konsulent- og undervisningsopgaver indenfor global mission. Tiltrådte i 2023 som generalsekretær ved DanskOase, en folkekirkelig fornyelsesbevægelse. Keld er gift med Sara og far til fire børn. Familien er bosat i Aarhus.

“Tro er for mig en personlig sag, men ikke en privat. Overbevisninger og indsigter med baggrund i kristendommen og kirkens tradition tager jeg med mig i hele mit virke, og det er afgørende bidrag i den offentlige samtale om, hvilket samfund vi ønsker os med trivsel og frihed for alle borgere. Derfor har jeg sagt ja til at indgå i Resam Forum”

Torben Andersen
Generalsekretær, Baptistkirken

Torben Andersen er vokset op på Bornholm i et hjem tilknyttet baptistkirken. Han er oprindeligt uddannet kommis i den lokale brugs, men fik kaldet til præstetjeneste og blev uddannet på Baptistsamfundets Teologiske Seminarium i Tølløse i 1984. Har været ungdomssekretær på landsplan, ungdomspræst i København og præst i baptistkirken på Bornholm, i Pandrup og Hjørring. Har en Master i praktisk teologi fra Baptisternes Internationale Teologiske Seminarium i Prag i 2014. Fra den 1. oktober 2019 deles tiden mellem at være præst i Hjørring og generalsekretær i Baptistkirken i Danmark. Er gift og har to voksne døtre og et barnebarn.

”Jeg deltager i Resam Forum, fordi det giver mulighed for ledere fra trossamfund at danne netværk, opbygge relationer og helt konkret mødes i en åben samtale med fokus på fælles udfordringer, når det gælder religion og samfund i dag. Jeg finder det vigtigt at ville hinanden og lære af hinanden i gensidig respekt og forståelse. At søge fælles svar på tidens udfordringer, hvor det er muligt!”

Marianne Gaarden
Biskop, Lolland-Falsters Stift, folkekirken

Marianne Gaarden, født i 1964 og opvokset i Brønderslev, er uddannet teolog fra Københavns Universitet og har en ph.d. fra Aarhus Universitet. Tidligere har hun været sognepræst i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød og i Præstø-Skibinge på Sydsjælland, samt teologisk konsulent i Helsingør Stift. Siden 2017 har hun været biskop over Lolland-Falsters Stift. Hun bor i Nykøbing Falster med sin mand, og tilsammen har de fem voksne børn og tre børnebørn.

”Jeg takkede ja til at indgå i Resam Forum, dels fordi jeg er nysgerrig på andre menneskers syn på livet, og dels fordi det er særdeles relevant at styrke dialogen på tværs af religionerne i et i stigende grad sekulært samfund. Den offentlige diskurs kan bruge religioner til at sætte skel mellem mennesker, men det er min erfaring, at der mere, der forener os på tværs af religionerne, end adskiller os. Derfor mener jeg, Resam’s stemme er vigtig i den offentlige debat om det gode samfund.”

Czeslaw Kozon
Biskop, katolikkerne i Danmark

Født og opvokset på Falster, og uddannet præst fra Gregoriana og Lateranuniversitetet i Rom i 70’erne. Czeslaws rødder er polske, men nu er det kirkelige overhoved for Danmarks katolikker og biskop siden 1995.

“Jeg deltager i Resam Forum fordi samfundet og dets beslutningstagere har brug for religionens bidrag, ikke mindst fordi Danmark præsenteres som et kristent land. Der er brug for religionens supplement til politikernes bud på fred og social retfærdighed. Religionen er også uberettiget blevet mere marginaliseret i lovgivningen. Den har brug for respekt og rimelige vilkår.”

Peter Skov-Jakobsen
Biskop i Københavns Stift, folkekirken

Peter Skov-Jakobsen kommer fra Fyn, og blev uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1993. Undervejs i teologistudiet tog Peter en Master of Arts på Hulls Universitet i England. Og netop i England var Peter Skov Jakobsen blandt andet præst i sømandskirken i Hull, inden han blev ansat ved Holmens Kirke i København i 1998. I 2009 blev Peter Skov-Jakobsen valgt som biskop i København. Peter er fraskilt og har to voksne døtre.

”Jeg deltager i RESAM for at være en del af et netværk af kirker, synagoge og moskéer. Jeg håber at være med til at fremme debatten mellem de forskellige dele og være med til at fremme og styrke demokratiet i vores land.”

Ahmet Ihsan Deniz
Generalsekretær, Dansk Muslimsk Union

Ahmet Deniz er født i Tyrkiet og vokset op i Danmark. Han er læreruddannet og har været medstifter af flere friskoler og fonde. Han har også været med til at starte flere projekter, bl.a. Begravelsespladsen og Dansk Islamisk Begravelsesfond.  Ahmet Deniz har i 12 år været landsformand for Dansk Islamisk Trossamfund, og er medstifter af Dansk Muslimsk Union – DMU. Han har i flere år været med i lederskabet i Kristen Muslimsk samtaleforum – KMS, og arbejdet som forstander for Danmarks første muslimske efterskole. 

“Jeg er et åbent og transparent menneske, som ønsker et samfund med gensidig respekt. Jeg er med i Religion & Samfund, for at fremme det ønske, og fordi jeg vil gerne være med i et samarbejde med andre mennesker, der ønsker at højne samfundets kvalitet og danne sunde, medmenneskelige relationer.”

Ruben Holmgreen Falk
Daglig leder, Kirkernes Integrations Tjeneste

Ruben Holmgreen Falk er daglig leder i Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), og er uddannet inden for fundraising, kommunikation og ledelse. Ruben brænder for kommunikation, ledelse samt diakoni og kommer med en bred vifte af erfaringer fra hans arbejde som udsendt missionær, frikirkepræst, efterskoleforstander og selvstændig konsulent.

”Jeg deltager i RESAM fordi jeg til daglig deltager i multikulturel kommunikation og dialog med flygtninge og migranter, der kommer til Danmark fra hele kloden. I den multikulturelle kommunikation er dialogen mellem religionerne om religionens plads i samfundet vigtig og med til at opretholde en progressiv og respektfuld sameksistens.”

Tonny Jacobsen
Formand, FrikirkeNet

Tonny Jacobsen er præst i Bykirken i Vejle – og formand for FrikirkeNet, som er et netværk af frikirker og frikirkelige organisationer i Danmark. Han har en doktorgrad i teologi fra University of Wales og er desuden forfatter til bogen ”åndeligt venskab”, som behandler nogle af kirkens største udfordringer.

“Jeg er med i Resam, fordi det er et unikt, uformelt fællesskab af religiøse ledere. Jeg oplever, at der er mere der forener, end der skiller os. Derfor vil jeg investere tid i, at vi lærer hinanden at kende, så vi kan bygge gensidig tillid og sammen være med til at finde svar på de komplekse spørgsmål, vi alle står over for som borgere i Danmark.”

Safia Aoude
Alima

Safia Aoude er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1997 og har ligeledes en cand.mag i islamiske studier fra 2016, samt to tilvalgs kandidater i hhv. historie og i religionsvidenskab.

Safia Aoude arbejder til dagligt med investering, undervisning og jura. Safia Aoude er bestyrelsesmedlem i Muslimernes Fællesråd. Sammen med jøder og kristne kolleger holder Safia Aoude også foredrag i organisationen Din Tro-Min Tro. Safia Aoude har to børn og spiller golf i sin fritid.

For mig er RESAM et vigtigt netværk for tværreligiøse organisationer i Danmark. Sammen kan vi strukturere den vigtige samfundsdebat om religionens mange roller og medvirke til at udvikle et demokratisk og inkluderende fællesskab.”

Søren Skovgaard Sørensen
Generalsekretær, Luthersk Mission

Søren Skovgaard Sørensen er egentlig uddannet maskinarbejder, men valgte at følge sit kald – og blev i 2003 teolog. Søren har været vidt omkring – fra karriererådgiver til missionær i Etiopien og sognepræst i Græsted, inden han i 2016 blev generalsekretær for Luthersk Mission. Søren er gift – og har tre børn.

“Jeg deltager i RESAM, fordi Danmark har brug for at være trygge og ikke bange for religion. Religion er ikke farlig og det kan vi tydeliggøre i RESAM ved at have en dialog på tværs af alle trossamfund. Jeg værdsætter respektfuld og tydelig kommunikation – også med folk, som kommer i andre kirker end jeg selv.”

Christian Alsted
Biskop, Metodistkirken

Chrisitan Alsted er biskop for metodisterne i Danmark. Han blev teolog fra Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Sverige i 1984 og har en doktorgrad i teologi fra Asbury Theological Seminary i USA. Han har desuden en diplom uddannelse i strategisk ledelse. Christian har tjent som præst i flere metodistiske kirker – og siden 2009 har han været kirkens biskop, ikke bare i Danmark, men hele Norden og Baltikum. Han er gift og har tre børn.

“Religionen findes i det offentlige rum, fordi religiøs tro har stor personlig betydning for mange mennesker. I Danmark har vi brug for en mere saglig og respektfuld debat om religion baseret på viden og facts – det vil jeg gerne medvirke til igennem RESAM. Samtidig værdsætter jeg dialogen og fælleskabet med andre kirkelige og religiøse ledere, vi har meget at lære af hinanden, og vi ønsker alle at bidrage positivt til det danske samfund.”

Jan Risan
Landsleder, Frelsens Hær

Jan Risan kommer fra Stavanger i Norge. Han er uddannet som officer i Frelsens Hær (1990) og har en Master grad fra Universitetet i Trondheim i ”Engineering Science and Mathematics” (1986). Han har i et par perioder arbejdet i Statoil og for den norske stat. I 30 år har han haft lederstillinger i den norske Frelsens Hær. Både inden for menigheds delen, det sociale arbejde og i hovedledelsen.

Han har også arbejdet internationalt med retfærdig handel og genbrug. 1. marts, 2020, blev han Souschef for Frelsens Hær i Danmark og Grønland, for så fra 1. august, 2021, at overtage posten som landsleder. Jan Risan er gift og har tre voksne sønner og fire børnebørn.

”Jeg har takket ja til at deltage i Resam Forum, fordi jeg oplever behov for at være på en arena af ligesindede. Samtale, dialog og netværk giver impulser og inspiration, som jeg kan tage med mig både i forhold til mit ansvar og i mit personlige liv. Jeg identificerer mig også stærkt med det, som er beskrevet i Resams vision for ”Den Gode Nation”.

Daniel Rezaei
Imam / Sayed. Bestyrelsesformand Fatemiyun

Daniel er Islamisk lærd, uddannet i islamiske studier i Qom, Iran. Ekspertise i islamisk teologi (aqidah), jura (fiqh) og etik (akhlaq). Tidligere bestyrelsesformand for Imam Ali Moskéens danske afdeling.

Nuværende bestyrelsformand for foreningen Fatemiyun. Underviser og foredragsholder. Beskæftiger sig meget med relationen mellem det at være praktiserende muslim og samtidig være en del af det danske samfund.

Jair Melchior
Overrabbiner, Det Jødiske Samfund

Det ligger til familien, det med at være rabbiner i København. Jair Melchior er den syvende i sin familie til at have posten i Danmark. Han er født i Norge, og opvokset i Israel, hvor han også har fået sin uddannelse til rabbiner. Siden 2013 har Jair været overrabbiner i Danmark. Jair er gift og har tre børn.

“Jeg er med i Resam, fordi jeg tror på mennesker. Fordi jeg tror på fremtiden og fordi jeg er optimist. Resam er et sted, hvor vi som troende med forskellige livsanskuelser, kan møde hinanden, inspirere hinanden og være fælles om målet om at bygge et bedre samfund.”

Hans-Ole Bækgaard
Formand, Indre Mission

Præst ved Aarhus Bykirke og siden 2011 formand for Indre Mission i Danmark. Hans-Ole er oprindeligt fra Himmerland, og allerede som 7-årig fik han et kald til at være præst. Det har han været siden 2004 i Jerusalem, Odense og på Amager – inden han vendte tilbage til Aarhus. Hans-Ole er gift og har to børn.

“Jeg deltager i Resam Forum, fordi det giver mening at lytte til og tale med andre ledere i det kirkelige og religiøse landskab om vigtige spørgsmål med relevans for samfund og kirke. Ikke nødvendigvis for at nå til enighed eller enhed, men søge at forstå hinanden bedre og stræbe efter at stå sammen, hvor det er muligt. Der er nemlig brug for (også) vores røst til at præge og sætte retning for vores samfund og fællesskab i Danmark.”

Abdul Wahid Pedersen
Imam

Abdul Wahid Pedersen meldte sig som ung ud af Folkekirken og ledte efter ekstensiel mening. I 1982 konverterede han til islam. Blev valgt til imam i 1997 og har siden den tid afholdt fredagsbønnen med khutbah (prædiken) på dansk. Har siden starten af 90’erne været meget engageret i inter-religiøs dialog.

“For mig at se er der slet ikke nogen vej uden om den religiøse dialog og mødet mellem religiøse ledere, både lokalt, nationalt og globalt. Religion er den vigtigste drivkraft i mennesker, og kan være årsag til konflikter såvel som til løsninger af samme. En vedvarende kontakt, et godt kendskab til og et godt samarbejde mellem religiøse ledere er måske den væsentligste faktor til at sikre stabile og gode samfund. Så for alle os, der ønsker et godt og stabilt Danmark, er Resam et af de fora, som man slet ikke kan komme uden om, da Resam vil give os en fælles stemme.”

John Nielsen
Generalsekretær, Evangelisk Frikirke Danmark

John Nielsen er uddannet fra Ansgar Teologiske Seminarium i Oslo, og han har i mere end 20 år været en betydelig del af kirkelivet i Aalborg, hvor han blandt andet har taget initiativ til et præstenetværk med ca. 20 ledere fra forskellige kirker og samfund i byen. Han har siden 2012 været generalsekretær – national leder – i Evangelisk Frikirke Danmark. John er gift og har to voksne børn.

“Jeg deltager i Resam fordi det giver trossamfundsledere mulighed for at udvikle relationer, at drøfte tros- og samfundsmæssige udfordringer i tiden, og at udrustes til et positivt engagement med troens fortegn i samfundsrelevante emner.”