Gamle venner tager lang
tid at lave

Gamle venner tager lang
tid at lave

Gamle venner slås ikke.
De løser tingene i mindelighed.

Det er tanken bag Resam Forum. En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, som 4-5 gange om året mødes til kaffe og dialog. Målet er, trods forskellighederne, at blive gamle venner. Udgangspunktet er, at der er langt mere, som samler os end skiller os, uanset hvilket teologisk og religiøst ståsted vi har.

Al Resams virke drejer rundt om Forummet. Det er de religiøse ledere, der sætter dagsorden og retning for Resams arbejde.

Forummet er ikke en demokratisk forsamling, som stemmer om en fælles holdning eller et konkret udspil. Det er vigtigt at understrege, at Forummet er en ligestillet forsamling, hvor ingen tromler andre. Alle synspunkter er velkomne i debatten.

Gamle venner slås ikke.
De løser tingene i mindelighed.

Det er tanken bag Resam Forum. En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, som 4-5 gange om året mødes til kaffe og dialog. Målet er, trods forskellighederne, at blive gamle venner. Udgangspunktet er, at der er langt mere, som samler os end skiller os, uanset hvilket teologisk og religiøst ståsted vi har.

Al Resams virke drejer rundt om Forummet. Det er de religiøse ledere, der sætter dagsorden og retning for Resams arbejde.

Forummet er ikke en demokratisk forsamling, som stemmer om en fælles holdning eller et konkret udspil. Det er vigtigt at understrege, at Forummet er en ligestillet forsamling, hvor ingen tromler andre. Alle synspunkter er velkomne i debatten.

Jacob Viftrup,
Formand for Apostolsk Kirke i Danmark

Jacob Viftrup er ledende præst i Københavns frikirke, og formand for de apostolske kirker i Danmark. Han blev uddannet skatterevisor i 1997, og har udannet sig med speciale i it-efterforskning og økonomisk kriminalitet. Jacob har været præst i mere end 20 år, og i 2000 tog han en uddannelse i teologi og lederskab på Skandinavisk akademi for lederskab og teologi. Jacob er gift og har fire børn.

“Jeg deltager i Resam Forum, fordi visionen om den gode nation kan samle os bredt og forene os om meget af det vi ellers, i det daglige, går og kæmper for og tror på hver især. Det gensidige kendskab og det voksende venskab er meget meningsfuldt for mig.”

Torben Andersen,
Generalsekretær, Baptistkirken

Torben Andersen er vokset op på Bornholm i et hjem tilknyttet baptistkirken. Han er oprindeligt uddannet kommis i den lokale brugs, men fik kaldet til præstetjeneste og blev uddannet på Baptistsamfundets Teologiske Seminarium i Tølløse i 1984. Har været ungdomssekretær på landsplan, ungdomspræst i København og præst i baptistkirken på Bornholm, i Pandrup og Hjørring. Har en Master i praktisk teologi fra Baptisternes Internationale Teologiske Seminarium i Prag i 2014. Fra den 1. oktober 2019 deles tiden mellem at være præst i Hjørring og generalsekretær i Baptistkirken i Danmark. Er gift og har to voksne døtre og et barnebarn.

”Jeg deltager i Resam Forum, fordi det giver mulighed for ledere fra trossamfund at danne netværk, opbygge relationer og helt konkret mødes i en åben samtale med fokus på fælles udfordringer, når det gælder religion og samfund i dag. Jeg finder det vigtigt at ville hinanden og lære af hinanden i gensidig respekt og forståelse. At søge fælles svar på tidens udfordringer, hvor det er muligt!”

Ole Backer Mogensen,
Formand, Dansk Oase          

Ole Backer Mogensen er formand for Dansk Oase. Dansk Oase udspringer af den karismatiske fornyelse og er et netværk af menigheder, sogne og enkeltpersoner. Ønsket er fornyelse, udrustning og mission. Stævnet Sommeroase samler op mod 3000-6000 danskere i alle aldersgrupper. Ole Backer er sognepræst i folkekirken i Græsted.

Henrik Stubkjær,
Biskop i Viborg Stift, Folkekirken

Henrik Stubkjær er til daglig biskop i Viborg Stift, og tidligere generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp. Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet i 1990, og praktiserede efterfølgende som sognepræst og højskoleforstander. Henrik blev biskop i 2014. Han er gift og har fire børn.

 

“RESAM er et vigtigt forum, hvor bærende samfundspolitiske emner såsom: lovgivning, social-, undervisnings-, kultur- og udenrigspolitiske emner bliver sat til debat, og i spil med mit kristne livs- og menneskesyn. Således er udgangspunktet for drøftelserne de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. RESAM er vigtig, fordi den skaber en platform for dialog mellem kristne, jøder og muslimer. Og endelig er RESAM vigtig, fordi drøftelserne der, kvalificerer mine egne indspil i den offentlige debat.”

Czeslaw Kozon,
Biskop, katolikkerne i Danmark

Født og opvokset på Falster, og uddannet præst fra Gregoriana og Lateranuniversitetet i Rom i 70’erne. Czeslaws rødder er polske, men nu er det kirkelige overhoved for Danmarks katolikker og biskop siden 1995.

“Jeg deltager i Resam Forum fordi samfundet og dets beslutningstagere har brug for religionens bidrag, ikke mindst fordi Danmark præsenteres som et kristent land. Der er brug for religionens supplement til politikernes bud på fred og social retfærdighed. Religionen er også uberettiget blevet mere marginaliseret i lovgivningen. Den har brug for respekt og rimelige vilkår.”

Peter Skov-Jakobsen,
Biskop i Københavns Stift, Folkekirken

Peter Skov-Jakobsen kommer fra Fyn, og blev uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1993. Undervejs i teologistudiet tog Peter en Master of Arts på Hulls Universitet i England. Og netop i England var Peter Skov Jakobsen blandt andet præst i sømandskirken i Hull, inden han blev ansat ved Holmens Kirke i København i 1998. I 2009 blev Peter Skov-Jakobsen valgt som biskop i København. Peter er fraskilt og har to voksne døtre.

”Jeg deltager i RESAM for at være en del af et netværk af kirker, synagoge og moskéer. Jeg håber at være med til at fremme debatten mellem de forskellige dele og være med til at fremme og styrke demokratiet i vores land.”

Christina Jeppsson,
Oberstløjtnant, Frelsens Hær

Christina Jeppsson er siden august 2018 territorialleder af Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Christina har en lang karriere bag sig i Frelsens Hær, hvor hun blandt andet har opereret i Sverige, Letland og Myanmar. Christinas mand, Bo, arbejder også i Frelsens Hær. Sammen har de tre voksne børn.

“I en tid, hvor debatten bliver mere og mere skinger og grøfterne synes at blive dybere, er det vigtigt, at der skabes et forum for dialog baseret på tillid, respekt for forskelle, kamp for retfærdighed og en vilje til at forstå hinanden.”

Tonny Jacobsen,
Formand, FrikirkeNet

Tonny Jacobsen er præst i Bykirken i Vejle – og formand for FrikirkeNet, som er et netværk af frikirker og frikirkelige organisationer i Danmark. Han har en doktorgrad i teologi fra University of Wales og er desuden forfatter til bogen ”åndeligt venskab”, som behandler nogle af kirkens største udfordringer.

“Jeg er med i Resam, fordi det er et unikt, uformelt fællesskab af religiøse ledere. Jeg oplever, at der er mere der forener, end der skiller os. Derfor vil jeg investere tid i, at vi lærer hinanden at kende, så vi kan bygge gensidig tillid og sammen være med til at finde svar på de komplekse spørgsmål, vi alle står over for som borgere i Danmark.”

Hans-Ole Bækgaard,
Formand, Indre Mission

Præst ved Aarhus Bykirke og siden 2011 formand for Indre Mission i Danmark. Hans-Ole er oprindeligt fra Himmerland, og allerede som 7-årig fik han et kald til at være præst. Det har han været siden 2004 i Jerusalem, Odense og på Amager – inden han vendte tilbage til Aarhus. Hans-Ole er gift og har to børn.

“Jeg deltager i Resam Forum, fordi det giver mening at lytte til og tale med andre ledere i det kirkelige og religiøse landskab om vigtige spørgsmål med relevans for samfund og kirke. Ikke nødvendigvis for at nå til enighed eller enhed, men søge at forstå hinanden bedre og stræbe efter at stå sammen, hvor det er muligt. Der er nemlig brug for (også) vores røst til at præge og sætte retning for vores samfund og fællesskab i Danmark.”

Hans Henrik Lund,
Projektleder i Kirkernes Integrationstjeneste

Hans Henrik Lund har sin kirkelige baggrund i Baptistkirken, men han har siden 2004 stået i spidsen for Kirkernes Integrationstjeneste, som han selv har været med til at stifte. Det er en fælleskirkelig organisation, som arbejder for at hjælpe nye danskere ind i de kirkelige fællesskaber. Hans Henrik er gift og har tre børn.

Søren Skovgaard Sørensen,
Generalsekretær, Luthersk Mission

Søren Skovgaard Sørensen er egentlig uddannet maskinarbejder, men valgte at følge sit kald – og blev i 2003 teolog. Søren har været vidt omkring – fra karriererådgiver til missionær i Etiopien og sognepræst i Græsted, inden han i 2016 blev generalsekretær for Luthersk Mission. Søren er gift – og har tre børn.

“Jeg deltager i RESAM, fordi Danmark har brug for at være trygge og ikke bange for religion. Religion er ikke farlig og det kan vi tydeliggøre i RESAM ved at have en dialog på tværs af alle trossamfund. Jeg værdsætter respektfuld og tydelig kommunikation – også med folk, som kommer i andre kirker end jeg selv.”

Christian Alsted,
Biskop, Metodistkirken

Chrisitan Alsted er biskop for metodisterne i Danmark. Han blev teolog fra Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Sverige i 1984 og har en doktorgrad i teologi fra Asbury Theological Seminary i USA. Han har desuden en diplom uddannelse i strategisk ledelse. Christian har tjent som præst i flere metodistiske kirker – og siden 2009 har han været kirkens biskop, ikke bare i Danmark, men hele Norden og Baltikum. Han er gift og har tre børn.

“Religionen findes i det offentlige rum, fordi religiøs tro har stor personlig betydning for mange mennesker. I Danmark har vi brug for en mere saglig og respektfuld debat om religion baseret på viden og facts – det vil jeg gerne medvirke til igennem RESAM. Samtidig værdsætter jeg dialogen og fælleskabet med andre kirkelige og religiøse ledere, vi har meget at lære af hinanden, og vi ønsker alle at bidrage positivt til det danske samfund.”

John Nielsen,
Missionsforstander, Missionsforbundet

John Nielsen er uddannet fra Ansgar Teologiske Seminarium i Oslo, og han har i mere end 20 år været en betydelig del af kirkelivet i Aalborg, hvor han blandt andet har taget initiativ til et præstenetværk med ca. 20 ledere fra forskellige kirker og samfund i byen. Han har siden 2012 været missionsforstander – national leder – i frikirken Det Danske Missionsforbund. John er gift og har to voksne børn.

“Jeg deltager i Resam fordi det giver trossamfundsledere mulighed for at udvikle relationer, at drøfte tros- og samfundsmæssige udfordringer i tiden, og at udrustes til et positivt engagement med troens fortegn i samfundsrelevante emner.”

Jair Melchior,
Overrabbiner, Det Jødiske Samfund

Det ligger til familien, det med at være rabbiner i København. Jair Melchior er den syvende i sin familie til at have posten i Danmark. Han er født i Norge, og opvokset i Israel, hvor han også har fået sin uddannelse til rabbiner. Siden 2013 har Jair været overrabbiner i Danmark. Jair er gift og har tre børn.

“Jeg er med i Resam, fordi jeg tror på mennesker. Fordi jeg tror på fremtiden og fordi jeg er optimist. Resam er et sted, hvor vi som troende med forskellige livsanskuelser, kan møde hinanden, inspirere hinanden og være fælles om målet om at bygge et bedre samfund.”

Abdul Wahid Pedersen,
Imam

Abdul Wahid Pedersen meldte sig som ung ud af Folkekirken og ledte efter ekstensiel mening. I 1982 konverterede han til islam. Blev valgt til imam i 1997 og har siden den tid afholdt fredagsbønnen med khutbah (prædiken) på dansk. Har siden starten af 90’erne været meget engageret i inter-religiøs dialog.

“For mig at se er der slet ikke nogen vej uden om den religiøse dialog og mødet mellem religiøse ledere, både lokalt, nationalt og globalt. Religion er den vigtigste drivkraft i mennesker, og kan være årsag til konflikter såvel som til løsninger af samme. En vedvarende kontakt, et godt kendskab til og et godt samarbejde mellem religiøse ledere er måske den væsentligste faktor til at sikre stabile og gode samfund. Så for alle os, der ønsker et godt og stabilt Danmark, er Resam et af de fora, som man slet ikke kan komme uden om, da Resam vil give os en fælles stemme.”

Naveed Baig,
Hospitalsimam, Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter

Naveed Baig er Danmarks eneste hospitalsimam, og han arbejder på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Han er også ansat som universitetslektor på Oslo Universitet. I 2018 modtog Naveed dialogprisen, som uddeles af dialogforum, for sin årelange indsats for at skabe forståelse for de nuancer og udfordringer der er for muslimer i den vestlige verden. Naveed er født i Glostrup, men vokset op i Brøndby Strand, hvor han stadig bor. Han er far to til børn.

“Jeg er med i Resam fordi det er det eneste rigtige at gøre. I disse tider hvor både religiøs ekstremisme og politisk ekstremisme er på fremmarch er det afgørende at handle. Religiøse mennesker har noget at tilbyde i Danmark, og vi har meget mere til fælles end mange tror. Vores Gudstro – troen på en højere magt – giver os en følelse af fællesskab og sammenhold. Vi – jøder, kristne og muslimer – kommer til at leve sammen i Danmark i fremtiden ligesom vi gør nu. Derfor er det vigtigt at idealer som godt naboskab, omsorgsfuld sameksistens og social spiritualitet lægges på dagsordenen for alvor. Fred kommer ikke af sig selv – det skal man tilstræbe.” 

Marianne Christiansen,
Biskop, Haderslev Stift, Folkekirken

Info følger

Peter Fischer-Møller,
Formand, Danske Kirkers Råd

Info følger

Daniel Rezaei,
Imam / Sayed. Bestyrelsesformand Fatemiyun

Daniel er Islamisk lærd, uddannet i islamiske studier i Qom, Iran. Ekspertise i islamisk teologi (aqidah), jura (fiqh) og etik (akhlaq). Tidligere bestyrelsesformand for Imam Ali Moskéens danske afdeling.

Nuværende bestyrelsformand for foreningen Fatemiyun. Underviser og foredragsholder. Beskæftiger sig meget med relationen mellem det at være praktiserende muslim og samtidig være en del af det danske samfund.