Der er mere, der samler
os end adskiller os

Der er mere, der samler
os end adskiller os

Der er mere, der samler
os end adskiller os

Resam står for
Religion og Samfund

Og det er præcist, hvad det handler om. Religionen og samfundet. Resam er en civilsamfundsorganisation, som søger at bidrage til samfundets positive udvikling, ud fra den præmis, at Danmark er et kristent samfund, som det blandt andet står skrevet i Grundloven og regeringsgrundlaget.

Resam arbejder på forskellige måder. Kernen i arbejdet er Resam Forum, hvor gejstlige ledere fra alle trossamfund i Danmark mødes, diskuterer og lærer hinanden at kende. De samtaler har blandt andet ført til visionen og missionen om ”Den gode nation”, som så er Resams fortolkning af det, vi bør stræbe efter som samfund, ud fra tusinder af års tro, erfaring og visdom.

De gejstlige i Resam Forum
om kriminalitetsforebyggelse

Vi skal have mere fokus på offer og gerningsmand i stedet for straf og gengældelse. En fælles udtalelse fra danske ledere i kirker og trossamfund påpeger, at alt for mange sidder fast i retssystemet.

Se udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

Se endvidere denne kronik, som blev bragt i Berlingske den 13. maj, 2021.
Klik her

De gejstlige i Resam Forum
om et gæstfrit Danmark

Vi skal behandle de fremmede bedre. En fælles udtalelse fra de danske religiøse ledere i RESAM Forum slår fast, at der er et bydende behov for et gæstfrit Danmark – og at det ikke altid er det, de oplever nu.

Se udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

De gejstlige i Resam Forum
om klimakrisen

Klimakrisen skal have højeste prioritet ved de forestående valg til EU parlamentet og Folketinget. Det mener de danske religiøse ledere i Resam Forum, hvor de står sammen med ét fælles budskab til politikerne: Klimaets tilstand er vigtigere end økonomisk vækst, og der er brug for radikal handling nu.

Læs hele udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

RESAM ønsker at bidrage til samfundets udvikling, både med teologisk lærdom og viden – men også med et faktuelt baseret grundlag at debattere ud fra. Vi ønsker at frembringe viden og forståelse, som kan nuancere og udvikle debatten og respekten for hinanden.

Se en video herunder om hvordan teologisk lærdom og viden kan bringes ind i diskussionen om samfundet.

Vi ønsker et pluralistisk Danmark, og vi er modstandere af tanken om, at én trosretning skal dominere andre trosretninger eller ikke-troende. Religion er vores mest potente kilde til moralske motiver, diskussioner og overvejelser. Sådan skal det også være i debatten om samfundets udvikling. Vi håber at vores arbejde også kan inspirere andre tankeledere til et yderligere engagement i samfundsdebatten.

Læs mere om os

Resam står for
Religion og Samfund

Og det er præcist, hvad det handler om. Religionen og samfundet. Resam er en civilsamfundsorganisation, som søger at bidrage til samfundets positive udvikling, ud fra den præmis, at Danmark er et kristent samfund, som det blandt andet står skrevet i Grundloven og regeringsgrundlaget.

Resam arbejder på forskellige måder. Kernen i arbejdet er Resam Forum, hvor gejstlige ledere fra alle trossamfund i Danmark mødes, diskuterer og lærer hinanden at kende. De samtaler har blandt andet ført til visionen og missionen om ”Den gode nation”, som så er Resams fortolkning af det, vi bør stræbe efter som samfund, ud fra tusinder af års tro, erfaring og visdom.

De gejstlige i Resam Forum om kriminalitets-forebyggelse

Vi skal have mere fokus på offer og gerningsmand i stedet for straf og gengældelse. En fælles udtalelse fra danske ledere i kirker og trossamfund påpeger, at alt for mange sidder fast i retssystemet.

Se udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

Se endvidere denne kronik, som blev bragt i Berlingske den 13. maj, 2021.
Klik her

De gejstlige i Resam Forum
om et gæstfrit Danmark

Vi skal behandle de fremmede bedre. En fælles udtalelse fra de danske religiøse ledere i RESAM Forum slår fast, at der er et bydende behov for et gæstfrit Danmark – og at det ikke altid er det, de oplever nu.

Se udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

De gejstlige i Resam Forum
om klimakrisen

Klimakrisen skal have højeste prioritet ved de forestående valg til EU parlamentet og Folketinget. Det mener de danske religiøse ledere i Resam Forum, hvor de står sammen med ét fælles budskab til politikerne: Klimaets tilstand er vigtigere end økonomisk vækst, og der er brug for radikal handling nu.

Læs hele udtalelsen her og se en video med budskabet herunder.

RESAM ønsker at bidrage til samfundets udvikling, både med teologisk lærdom og viden – men også med et faktuelt baseret grundlag at debattere ud fra. Vi ønsker at frembringe viden og forståelse, som kan nuancere og udvikle debatten og respekten for hinanden.

Se en video herunder om hvordan teologisk lærdom og viden kan bringes ind i diskussionen om samfundet.

Vi ønsker et pluralistisk Danmark, og vi er modstandere af tanken om, at én trosretning skal dominere andre trosretninger eller ikke-troende. Religion er vores mest potente kilde til moralske motiver, diskussioner og overvejelser. Sådan skal det også være i debatten om samfundets udvikling. Vi håber at vores arbejde også kan inspirere andre tankeledere til et yderligere engagement i samfundsdebatten.

Læs mere om os