Sammen om et bedre
Danmark

Sammen om et bedre
Danmark

Danmark er
en kristen nation

Vores lovgivning bærer allerede præg af værdier, som stammer fra Jesu Kristi liv og lære. For os er det væsentligt, at det også er sådan fremadrettet.

Samtidig synes det almindeligt anerkendt, at identiteter forandrer sig hastigt i disse år. Grupperinger, segmenteringer, individets nye muligheder og strømningerne i samfundet og verden omkring os. Vi er holdt sammen af grænser, historie og sprog, men udviklingen i samfundet aktualiserer mere end nogensinde spørgsmålet om, hvilken nation vi er? Og vigtigere endnu:
Hvilken nation ønsker vi at være?

Disse spørgsmål er diskuteret af gejstlige ledere i Resam Forum, og resultatet er skitserne til en vision for ”Den Gode Nation”, som bygger på kærligheden mellem mennesker og Gud, og det udgangspunkt, at Danmark er en kristen nation. Tankerne er forholdt for ledende jøder og muslimer, som bakker op om visionen.

Det er vores håb, at missionen og visionen kan aktivere mennesker til at arbejde for et Danmark, hvor alle kan trives, arbejde og lykkes i et fredeligt, givende og velfungerende samfund.

 

Gå til Resam Forum

Danmark er
en kristen nation

Vores lovgivning bærer allerede præg af værdier, som stammer fra Jesu Kristi liv og lære. For os er det væsentligt, at det også er sådan fremadrettet.

Samtidig synes det almindeligt anerkendt, at identiteter forandrer sig hastigt i disse år. Grupperinger, segmenteringer, individets nye muligheder og strømningerne i samfundet og verden omkring os. Vi er holdt sammen af grænser, historie og sprog, men udviklingen i samfundet aktualiserer mere end nogensinde spørgsmålet om, hvilken nation vi er? Og vigtigere endnu:
Hvilken nation ønsker vi at være?

Disse spørgsmål er diskuteret af gejstlige ledere i Resam Forum, og resultatet er skitserne til en vision for ”Den Gode Nation”, som bygger på kærligheden mellem mennesker og Gud, og det udgangspunkt, at Danmark er en kristen nation. Tankerne er forholdt for ledende jøder og muslimer, som bakker op om visionen.

Det er vores håb, at missionen og visionen kan aktivere mennesker til at arbejde for et Danmark, hvor alle kan trives, arbejde og lykkes i et fredeligt, givende og velfungerende samfund.

 

Gå til Resam Forum

Den gode nation

 1. Er et samfund, hvor alle indbyggere har de betingelser, muligheder og redskaber, der skal til for at have et liv, der blomstrer, dvs. et liv med retfærdighed, fred og glæde.
 2.  Er et gode for verden og ikke kun for sig selv, det er en velsignelse for andre samfund og hele kloden.
 3.  Fremavler respekt for enhver person med basis i deres umistelige værdighed, og det opfordrer til anerkendelse af alle personers og fællesskabers ægte frembringelser.
 4.  Garanterer samvittigheds-, tale- og forsamlingsfrihed samt friheden til offentligt at praktisere enhver religion eller livsanskuelse, som man måtte vælge.
 1. Garanterer lige ret til at udtale sig og stemme til alle borgere i anliggender, der vedrører det fælles gode.
 2. Respekterer ydmygt sandheden og forpligter sig til faktuelt baseret beslutningstagning og sandhedssøgende samtaler med det fælles gode som mål.
 3. Anser sig som ansvarligt over for en moralsk vision, der går ud over snæver egeninteresse.

Den gode nation

 1. Er et samfund, hvor alle indbyggere har de betingelser, muligheder og redskaber, der skal til for at have et liv, der blomstrer, dvs. et liv med retfærdighed, fred og glæde.
 2.  Er et gode for verden og ikke kun for sig selv, det er en velsignelse for andre samfund og hele kloden.
 3.  Fremavler respekt for enhver person med basis i deres umistelige værdighed, og det opfordrer til anerkendelse af alle personers og fællesskabers ægte frembringelser.
 4.  Garanterer samvittigheds-, tale- og forsamlingsfrihed samt friheden til offentligt at praktisere enhver religion eller livsanskuelse, som man måtte vælge.
 5. Garanterer lige ret til at udtale sig og stemme til alle borgere i anliggender, der vedrører det fælles gode.
 6. Respekterer ydmygt sandheden og forpligter sig til faktuelt baseret beslutningstagning og sandhedssøgende samtaler med det fælles gode som mål.
 7. Anser sig som ansvarligt over for en moralsk vision, der går ud over snæver egeninteresse.

Hvis vi skal lykkes med den gode nation,
så mener vi, at vi skal arbejde for at:

 1. Have en god regering, som effektivt kan sikre de goder, som kun en regering kan sørge for,
 2. Opretholde de institutionelle og kulturelle betingelser for at alle medlemmer af samfundet kan deltage i skabelsen af ægte velstand,
 3. Beskytte det naturlige miljø og bruge det ansvarligt samt gøre, hvad det har mulighed for i den hensigt at efterlade jorden i en forbedret stand til kommende generationer,
 4. Beskytte sine indbyggere mod skade fra andre,
 5. Lægge vægt på resocialisering og ikke gengældelse i retssystemet,
 6. Garantere alle borgere basal sundhedsomsorg og offentlig uddannelse,
 1. Støtte lande, der lider under fattigdom og undertrykkelse, og støtte forfulgte eller fattige medlemmer af andre nationer,
 2. Støtte ægteskaber, forældre og familier,
 3. Fremme trivslen for sine mest sårbare medlemmer, såsom de ufødte, børn, de gamle og flygtninge,
 4. Søge den mindst voldelige løsning på konflikter, aldrig tage del i forebyggende krigsførelse og aldrig anvende tortur,
 5. Sørge for at alle indbyggere har en indkomst, der kan dække de basale fornødenheder og
 6. Opretholde sikre, men porøse, grænser for sit territorium og identitet.

Hvis vi skal lykkes med den gode nation, så mener vi, at vi skal arbejde for at:

 1. Have en god regering, som effektivt kan sikre de goder, som kun en regering kan sørge for,
 2. Opretholde de institutionelle og kulturelle betingelser for at alle medlemmer af samfundet kan deltage i skabelsen af ægte velstand,
 3. Beskytte det naturlige miljø og bruge det ansvarligt samt gøre, hvad det har mulighed for i den hensigt at efterlade jorden i en forbedret stand til kommende generationer,
 4. Beskytte sine indbyggere mod skade fra andre,
 5. Lægge vægt på resocialisering og ikke gengældelse i retssystemet,
 6. Garantere alle borgere basal sundhedsomsorg og offentlig uddannelse,
 7. Støtte lande, der lider under fattigdom og undertrykkelse, og støtte forfulgte eller fattige medlemmer af andre nationer,
 8. Støtte ægteskaber, forældre og familier,
 9. Fremme trivslen for sine mest sårbare medlemmer, såsom de ufødte, børn, de gamle og flygtninge,
 10. Søge den mindst voldelige løsning på konflikter, aldrig tage del i forebyggende krigsførelse og aldrig anvende tortur,
 11. Sørge for at alle indbyggere har en indkomst, der kan dække de basale fornødenheder og
 12. Opretholde sikre, men porøse, grænser for sit territorium og identite